A Gem Morion Ásvány és Gyöngy áruház „Karácsonyi Gyöngyfűző Verseny” játékának szabályzata

A Gem Morion Ásvány és Gyöngy áruház „Karácsonyi Gyöngyfűző Verseny” játékának szabályzata

A szabályzat a Gem Morion Ásvány és Gyöngy áruház Facebook oldalán futó játékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék).

A Játék időtartama: 2021. november 12.–2021. november 16. 23:00

Eredményhirdetés: 2021. november 17.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban, és jogosult legyen az ajándékra, a Gem Morion Ásvány és Gyöngy áruház oldalon posztolt játékfelhívás szerint kell eljárnia:

A játékfelhívás posztja 2021. november 12-én jelenik meg az oldalon. A Játékosnak lájkolnia kell az oldalt, és ellenőrizhetően meg kell osztania a játékfelhívást tartalmazó bejegyzést a saját idővonalán. Továbbá a poszt alatt kommentben fel kell töltenie egy jó minőségű (minimum 600x400pixel méretű, éles, közeli) fotót egy általa készített ékszerről. Minden ilyen módon feltöltött ékszerre a játék teljes időtartama alatt lájkkal lehet szavazni. A legtöbb lájkot kapó fotók feltöltői között három ajándékutalványt osztunk ki, a következők szerint:

Legtöbb lájkot kapó fotó = 1. helyezett

Második legtöbb lájkot kapó fotó = 2. helyezett

Harmadik legtöbb lájkot kapó fotó = 3. helyezett

Minden Játékos meglepetés karácsonyi ajándékban részesül, jelképes, 1 Ft-os fogyasztói áron.

Az ajándékutalványok bruttó összegűek, és a Gem Morion Ásvány és Gyöngy webáruházban vagy a Gem Morion Kft. Fonyód utcai boltjában személyesen válthatók be.

A meglepetés karácsonyi ajándékok kis értékű reklámajándéknak minősülnek.

Az ajándékok adóvonzatát a Gem Morion Kft. fizeti meg a Játékosok után.

A Játékban a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik Facebook-profillal rendelkeznek (továbbiakban: a Játékos). Minden Játékos csak egy alkotással vehet részt a Játékban.

A Játékban nem vehetnek részt: a Gem Morion Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges feltételek megteremtése, és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsuk, felfüggesszük vagy megszüntessük. Jogosultak vagyunk bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést közzétesszük a https://www.facebook.com/gemmorion/ oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Kizárunk minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játék végén 1-3. helyezettet hirdetünk, ugyanakkor mindenki, aki a fenti szabályok szerint részt vett a játékban, meglepetés karácsonyi ajándékra is jogosult.

Az 1-3. helyezett nevét a Facebook oldalunkon külön bejegyzésben posztoljuk 2021. november 17-én.

Amennyiben valamely helyezett bármilyen okból elveszíti jogosultságát az ajándékára, fenntartjuk pót-díjazott megnevezésének a jogát.

Az 1-3. helyezettel a Facebook (Messenger) üzenetben vesszük fel a kapcsolatot, és egyeztetjük a díjak átvételének részleteit.

A meglepetés ajándékok átvételének részleteiről Facebook (Messenger) üzenetben tájékoztatjuk a Játékosokat.

Amennyiben az 1-3. helyezett személlyel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, nem jogosult az ajándékra. A díjazott Játékosok személyének azonosításához és ellenőrzéséhez kötelező a Játékosok személyazonosságának igazolása.

A díjazott Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
  • a jelen részvételi szabályzat bármely részét megsérti.

A Játékosok kötelesek együttműködni ajándékuk átvétele érdekében.

A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A személyes adatokat kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségeink teljesítésére használjuk.

Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30. napon az adatok törlésre kerülnek.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban,

hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail-cím, postacím, telefonszám, adóazonosító-jel) a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Gem Morion Kft. (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során az ajándékok kézbesítése céljából felhasználja. A személyes adatok kizárólag a díjazott Játékosokkal történő kommunikációra kerülnek felhasználásra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook.

Webáruház készítés